Prof. Dr. Sepsi Enikő

egyetemi tanár

„NON EST VOLENTIS”

„A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?)”

Előadás a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Vallástudományi Szekciójában, Debrecen, 2013. aug. 21-23. Megjelent: Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142-149.