Prof. Dr. Sepsi Enikő

egyetemi tanár

„NON EST VOLENTIS”

„Francia-magyar kapcsolatok a 18. sz. Erdélyben és a Nagyenyedi Református Kollégiumban”

Bod Péter 300. születésnapjára rendezett konferencia, Nagyenyed, Románia, 2012. május 2-3., KRE, L’Harmattan, 2012. Megjelent: Gudor Botond – Kurucz György – Sepsi Enikő (szerk.): Egyház, társadalom és művelődés Bod Péter korában, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2012, 25-34.

http://www.kre.hu/portal/images/doc/meghivo_bod_peter_konferenciaprogram.pdf