Prof. Dr. Sepsi Enikő

egyetemi tanár

„NON EST VOLENTIS”

Publikációk

Publikációs tevékenységet viszonylag széles spektrumban végzek: modern és kortárs francia, illetve magyar költészet, különösen Yves Bonnefoy és Pilinszky János életműve, kortárs francia színház és színházelmélet (különösen Valère Novarina színháza és Patrice Pavis elméletének magyar nyelvre ültetése), s a Pilinszky életművével is kapcsolatos vallásfilozófus, Simone Weil életművének vallásfilozófiai és poétikai vonatkozásai, előzményei (Alain és Jules Lagneau). Fordítási tevékenységem természetes módon kapcsolódott össze fordítástudományi tevékenységemmel. Mindezen reflexiókat összeköti a költészet és színház területének alapvető rokonsága, a költőinek nevezett színházi formák, illetve a képzeletbeli színpadot teremtő költészeti formák mély rokonsága, a vizualitás különféle művészeti ágakban történő megjelenésének vizsgálata.

Pilinszky színházkoncepciójával kapcsolatos kutatásaim nóvuma volt az 1990-es évek végén, hogy New York-i kutatásaim során a Wilson Archívumban rátaláltam Wilson első európai előadásának, A süket pillantásának amatőr felvételére, mely előadás Pilinszky színházáról alkotott nézeteimet jelentősen formálta. (A felvételt a 2000-es évek elején átadtam a PIM-nek.) Erről részletesen írtam a franciául és némiképp eltérő tartalommal magyarul is megjelent Pilinszky-könyvemben, hangsúlyozva Pilinszky költészet felől kialakított színházi víziójának szövegbeli megjelenéseit Mallarmé „théâtre de la Pensée” (a Gondolat színháza) koncepciója alapján. Ugyancsak New Yorkban, a Columbia Egyetem kézirattárában bukkantam rá Wilson két kiadatlan levelére, mely liturgia és színház kapcsolatáról szól, ezáltal fény derült a rendkívül szekulárisként kezelt wilsoni színház kezdeti inspirációs forrásaira is. Ugyancsak érdekes a magyar nyelvű olvasóközönség számára a magyar nyelvű könyvverziómnak a mellékletében publikált nyílt levél, melyet Louis Aragon az akkorra már halott André Bretonhoz írt A süket pillantása francia bemutatója kapcsán. Az amerikai Orlandóban rendezett drámakonferencián Pilinszky és Wilson színházának találkozását (A süket pillantása és az élményből született versek, drámai szövegek) a kulturális antropológiából ismert ritualitás-elméletek, illetve egy ugyancsak újszerű és eredeti fogalom, a poétikus ritualitás szempontjából vizsgáltam meg. A szövegemet a McFarlandnál megjelent Text&Presentation-ben publikálták 2017-ben.

Fontos tudományos és művészeti eredménynek tartom Yves Bonnefoy költő és Valère Novarina drámaíró, színházi rendező életművének magyarországi bevezetését (fordításokkal, az egyetemi tananyagba épülésükkel, szakdolgozatok, doktori dolgozatok születésével, általam írott tanulmányokkal). Bonnefoy-val és Novarinával kapcsolatos kutatásaim fontos eredménye a Pilinszky életművével való rokonításuk (mely a magyarországi befogadást is segítette), illetve Novarina színházának a teológiából (ezen belül a krisztológiából) ismert fogalommal, a kenózissal való újszerű megközelítése. Ezt a megközelítést publikáltam a Kép, jelenlét, kenózis című kötetemben és előadtam a Cerisy-la-Salle-ban 2018 augusztusában megrendezett egyhetes nemzetközi életmű-konferencián (45 perces főelőadás formájában) is, ami nagy érdeklődést váltott ki.

Harmadik nagy kutatási területem Simone Weil életműve (mely szintén kapcsolódik Pilinszky életművéhez). Az életmű vizsgálatának új fókuszát adta a párizsi École Normale Supérieure-ben, a Paris XII-n töltött posztdoktori időszakom alatt szervezett „Simone Weil et le poétique” című konferencia, és az abból készült kötet, mely a párizsi Kimé Kiadónál jelent meg. Ebben a munkában, akárcsak a Bonnefoy-életművel kapcsolatos kutatásaimban szervezőtársam Jérôme Thélot volt, aki kezdetben a Paris XII, majd a Lyon 3 Egyetem professzora lett. (J. Thélot szerkeszti Bonnefoy életműkiadását a Pléiade sorozatban, melyben unikumként publikáljuk a 2014-es Másik otthon című kötetünk számára a szerző által felajánlott és írt szöveg francia eredetijét.) A magyarországi Simone Weil centenárium okán Vető Miklós felkérésére született, Párizsban és Budapesten megjelent kötetünkben közölt tanulmányom nóvuma az életmű közvetlen előzményeinek, Alain és Jules Lagneau filozófiai gondolatainak a feltárása (Alainről az ENS két jeles tanára, Michel Murat és Frédéric Worms egy másik tanulmányomat is publikálta később az Éditions Rue d’Ulm sorozatában), valamint a Megmentett Velence című drámának filozófiai színházként („theatrum philosophicum”) való értelmezése, melynek célja az „én” szűkös horizontjának a meghaladása. Ezt a gondolatmenetet a kenózis-fogalom felől is végiggondoltam, aminek eredménye elhangzott a Vető Miklós 80. születésnapjára a PPKE-n, Mezei Balázs által rendezett konferencián, és publikáltam a Kép, jelenlét, kenózis című kötetemben is.

Legújabb megjelenések

Sepsi Enikő: Poetic Images, Presence, and the Theater of Kenotic Rituals, London and New York, Routledge, Taylor & Francis Group, 2021 .
szletek

Sepsi Enikő: A szürrealizmus utáni francia költészet, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020 .
szletek

Johanna Domokos, Enikő Sepsi (eds.): Poetic Rituality in Theater and Literature, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2020.
szletek

Anikó Daróczi, Enikő Sepsi, Miklós Vassányi (eds.), Initiation into the Mysteries, Collection Károli, L’Harmattan France-Hongrie, 2020.
Részletek

Enikő Sepsi: Le rituel kénotique dans les travaux (écrits et spectacles) de Valère Novarina, in Valère Novarina : les tourbillons de l’écriture, sous la direction de Marion Chénetier-Alev, Sandrine Le Pors, Fabrice Thumerel, Paris, Éditions Hermann, 2020, 147-161.
Részletek

Digitális tananyagok

Gyakorlati szervezetfejlesztő és tehetséggondozó tevékenységemet kiegészítette az ezen a területen végzett publikációs és oktatási tevékenység, amelyek 2010-től új területként jelennek meg a publikációimban, valamint az általam írt digitális tananyagokban.

Ezen az oldalon a nyílt hozzáférésű publikációim találhatók. A teljes listát az MTMT tartalmazza.

Repozitóriumokban található publikációk

Sepsi Enikő: Rituálék Valère Novarina műveiben (177-187. o.)

Poésie sans « je » dans l’espace : le théâtre de Valère Novarina et de János Pilinszky

Sepsi Enikő: Pilinszky János mozdulatlan színhaza, Mallarmé, Simone Weil és Robert Wilson műveinek tükrében

A Tankönyvtárban található publikációk

A művészet mint vizuális kommunikáció e-tananyag (szerkesztette és egyes fejezeteit írta Sepsi Enikő) ISBN 978-615-5961-18-2:

A művészeti kommunikáció modellje (kommunikációelméleti bevezetés). Sepsi Enikő (2013)

Vizualitás az irodalomban, irodalom a vizuális műfajokban. Sepsi Enikő (2013)

A művészet mint vizuális kommunikáció. Összegzés. Fabiny Tibor, Sepsi Enikő (2013)

Szervezeti kommunikáció e-tananyag (szerkesztette Lázár Imre) ISBN 978-615-5961-19-9:

Belső kommunikáció a szervezeti kultúrák szempontjából. Sepsi Enikő (2013)

Leadership, változásvezetés. Sepsi Enikő (2013)

Szervezetfejlesztés és tréningek Sepsi Enikő, Siba Balázs (2013)

PR és marketingkommunikáció. Sepsi Enikő, Lázár Imre (2013)

Nemzetközi kommunikáció e-tananyag (szerkesztette és egy fejezetét írta Sepsi Enikő) ISBN 978-615-5961-20-5:

Nemzetközi szervezetek, intézmények. Sepsi Enikő, Soós Krisztina (2013)