Prof. Dr. Sepsi Enikő

egyetemi tanár

„NON EST VOLENTIS”

„Az istenfogalom Simone Weilnél”

Előadás az Istenfogalom és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban c. konferencián, Budapest, KRE BTK, 2014. máj. 9. Megjelent: Kendeffy Gábor, Vassányi Miklós (szerk.): Istenfogalmak és istenérvek a világ filozófiai hagyományaiban, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2017, 546-556.