Prof. Dr. Sepsi Enikő

egyetemi tanár

„NON EST VOLENTIS”

„Kétnyelvű vagy nyelvet váltó írók és fordíthatóságuk: Lorand Gaspar esete”

Előadás a Kultúra, interkulturalitás, identitás c. konferencián, Budapest, KRE BTK, 2014. nov. 21.  Megjelent: Czeglédy Anita, Sepsi Enikő, Szummer Csaba (szerk.): Tükör által. Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből, Budapest, KRE – L’Harmattan, Károli Könyvek, 2016, 107-117.